Den skola du studerar vid avgör inte vad du kommer att bli: ett motgift mot manin vid collegeinträde – och skolval…

6 augusti, 2015 § 1 kommentar

Den här mannen ”debunks the myth” (”avslöjar myten”) om att det inte är den skola du studerar vid som avgör vad du kommer att bli senare i livet, myten angående elit- och prestigeskolor.

Han påpekar att elevers framtida lyckanden i arbetslivet i högre grad hänger på vad man gör av skoltiden, än vilken skola de går på. Ställer myten, att det är avgörande viktigt att man gör ”det rätta” (och inte det ”felaktiga”) valet av skola, i dess rätta dager. I en lång uppräkning tar han upp en mängd exempel på detta bland ytterst framgångsrika amerikaner.

I artikeln ”Suicide on Campus and the Pressure of Perfection” eller ”Självmord på campus och pressen att vara perfekt” kan man läsa:

Amerikansk kultur av hyperprestationer hos välbeställda har befunnit sig under granskning det senaste årtiondet, men den senaste anhopningen av självmord, inkluderande tre gymnasieelevers dödsfall och nu nyligen en elev som gått ut gymnasiet i Palo, Kalifornien, har förnyat debatten. ‘In the Name of College! What are we Doing to Our Children?’ ropar Huffington Post ut i en rubrik i mars.

Vid samma tidpunkt publicerade kolumnisten för New York Times, Frank Bruni, artikeln ‘Where You Go Is Not Who You’ll Be: An Antidote to the College Admission Mania’ [ungefär ‘Den skola du studerar vid talar inte om vad du kommer att bli: ett motgift mot manin vid collegeinträdet], vilken han inspirerades att skriva sen han iakttagit vansinnet runt denna process – inte bara bland studenter, utan framförallt hos deras föräldrar].

Talrika andra larmrapporter har hörts över helikopterföräldrar [vi talar i Norden om föräldrar som curlar sina barn] och hur det tar ifrån barn möjligheterna att utveckla oberoende och förmåga att återhämta sig [efter motgångar, för signalen är att de helt enkelt inte får misslyckas], så de blir invalider känslomässigt senare i livet.

Denna kulturella dynamik av perfektionism och överbeskydd har nu kombinerats och skapat ungdomar som är ultrafokuserade på att lyckas, men som inte vet hur man misslyckas.”

Hela denna artikel liksom videon ovan är ytterst väl värda att läsa – och lyssna på!

Bruni pekar också (helt riktigt anser jag) på betydelsen av att möta kamrater från annan bakgrund än den de själva kommer ifrån. Något som kanske också kan vara en framgångsfaktor senare i livet, både i jobb- och karriärsammanhang, men inte minst i livet (man får perspektiv på sitt eget liv och sin egen tillvaro, förhoppningsvis på ett sätt som är bra både för en själv som ens omgivning).

Tillägg på kvällen: ”If you want your children to succeed, teach them to share in kindergarten” (eller ”Om du vill att dina barn ska lyckas; lär dem att dela med sig i förskolan”). Och om vi från första början i livet förmår ge våra barn respekt, äkta sån (inte lätt, men det vi kan göra är att försöka ge sån. Lättare om vi själva fått sån) så kommer detta naturligt och utan att barnet och den senare vuxne inte heller ger upp sig själv.

Jag tvivlar också ytterst starkt på att föräldrar (även dem med hög utbildning, jag har mött många såna och även om de kanske är briljanta i sin yrkesutövning, så är deras omdöme inte alltid i paritet med tidigare skol- och senare yrkeserfarenheter!) verkligen kan bedöma vilken skola som är bättre än en annan. Nej, tagga ner överambitiösa föräldrar! Både för er egen som för era barns skull!

Och jag begriper inte heller att föräldrar skickar sina barn till en väldigt liten naturbruksskola, där man verkligen kan undra vad barnen får för undervisning i kärnämnen. De föräldrarna undrar jag vad för omdöme de har. Och hur har skolverket kunnat ge tillstånd till dem att öppna från första början?

Däremot kan jag verkligen se en poäng i att man kan byta skola om barnet blir mobbat och skolan inget gör för att åtgärda detta. Då är troligen det enda rätta att flytta barnet till en annan skola! Helt klart! jag tror denna möjlighet alltid har funnits, om det funnits andra skolor i kommun eller närområde.

Jag misstänker också, efter att ha sökt information om Bruni på nätet, att jag inte delar alla hans synpunkter! Ibland har helt avvikande åsikter.

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin Frank Bruni – journalist och universitetsläraremina små funderingar....